VVW-Hazewinkel VZW

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Zeilen in eenheidsklassen

Onder het nu geldende protocol is het toegestaan om onze clubwedstrijd 5 op 28 juni door te laten gaan.
Wij zien jullie graag op zondag 28 juni voor de eerste clubwedstrijd van het jaar, eerste start om 11 uur.
 
VVW-Hazewinkel VZW

Toe te passen watersport Covid-19 maatregelen van 18 tot en met 30 juni 2020

Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart,
brandingssporten en watersporten toegelaten zijn

Voorafgaande bemerking:
De gouden regels qua individueel gedrag (ivm hygiëne, afstand, risicopersonen, uitgebreide bubbel,
groepsbijeenkomsten) moeten in rekening gehouden worden.

Geldig : Deze regels zijn geldig vanaf 18 tot en met 30 juni 2020. Dit protocol is nog onderhevig aan het
advies van de GEES. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale
Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie

Pleziervaart en water/brandingsporten op zee en binnenwateren in België zijn toegelaten, behalve:
(1) Grote massa-evenementen, bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband met meer dan 20 personen
Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
(1) individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum 10 andere personen (uitgebreide bubbel);
(2) activiteiten in georganiseerd verband met een maximaal 20 personen (ook aan boord van een pleziervaartuig) die geen fysiek contact impliceren in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en waarbij de regels van social distancing blijven gelden;
(3) sportieve activiteiten zonder effectieve fysieke contacten, met inbegrip van wedstrijden, zonder publiek (gesloten deuren) (er geldt geen limiet op het aantal deelnemende sporters) en waarbij de regels van social distancing blijven gelden;
(4) er dient rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld; de regels van social distancing gelden niet voor de gevallen onder (1) en voor personen jonger dan 12 jaar onderling;
(5) de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers en douches;
(6) de nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het
nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal ;
(7) op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters (behalve situatie (1) en
voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling);
(8) in geval van vaartochten met schipper, dient men zich te houden aan de richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen.

Toepassing Covid-19 maatregelen vanaf 18 tot 30 juni 2020 bij VVW-Hazewinkel VZW
 
·         Zeilen op de Bocht is toegestaan voor de leden, maar sport individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen of in je bubel van 10 personen zit.
 
·         Ook tussen boten en planken is 1,5m afstand de regel, of in zeil- en surftermen, 1 bootlengte tussen laten.
 
·         Je gebruikt enkel je eigen sportmateriaal, en deelt dit niet met anderen op de sportclub.
 
·         Het clubhuis is open maar de 2 kleedruimtes blijven gesloten.
 
·         In de toiletten worden alcoholgel, ontsmettingsspray en ontsmettingsdoekjes voorzien.
De gebruiker van de toiletten wordt verplicht om voor en na gebruik de handen te desinfecteren en de Wc-bril en bedieningsknoppen
te desinfecteren met ontsmettingsspray en ontsmettingsdoekjes.
Vergeet ook de deurklinken na gebruik niet te desinfecteren.
 
·         Voor het desinfecteren van klinken bij gebruik van de loodsdeuren, het gebruik van de winch maakt u gebruik van de ontsmettingsspray die in de toiletten voorzien is
       of gebruikt u uw eigen desinfecterend middel.
 
·         De zeilboten die de club normaal ter beschikking stelt aan de leden, worden terug uitgeleend voor gebruik.
 
·         U wilt komen zeilen, dan is het niet meer nodig om één dag op voorhand een mail te sturen naar info@vvw-hazewinkel.be
   

Het bestuur,
 
VVW-Hazewinkel VZW

                

Activiteiten  

mei - juni - juli - augustus  2020

28/06/2020

Interne 5 gaat door, eerste start om 11 uur

 
21/06/2020
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu